3. Ditt ansvar – NSVAs ansvar

3. Ditt ansvar – NSVAs ansvar

Ditt ansvar
Som fastighetsägare ansvarar du för ledningarna som sträcker sig fram till förbindelsepunkterna inne på er fastighet. Vid anslutning ansvarar fastighetsägaren för att gräva hela vägen fram till förbindelsepunkten som ligger under mark.

Förbindelsepunkten är vanligtvis servisventilen på dricksvattenledningen och spolbrunn på dag- och spillvattenledningarna (se bild vid den streckade ansvarsgränsen) och sitter omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning. Förbindelsepunkten är placerad cirka 0,5 m utanför fastighetsgränsen om inget annat anvisats.

NSVAs ansvar
NSVAs ansvar gäller från servisventil och spolbrunnar och vidare ut i det kommunala ledningsnätet.