VA-anmälan

Om du bygger ett nytt hus eller ska ansluta ett befintligt hus till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en VA-anmälan till oss på NSVA. Om du bygger om så att VA-anslutningarna inne på fastigheten ändras, eller om du lägger om dina VA-serviser, ska du också göra en VA-anmälan. Även byggande av gästhus, Attefallshus eller liknande med beboelig yta (sovplats samt vatten och avlopp) samt pool med anslutning till kommunalt vatten och avlopp kräver VA-anmälan.

Tänk på att göra VA-anmälan innan du börjar bygga. Då kan vi kontrollera att allt ansluts på rätt sätt innan du påbörjar arbetet. Du slipper kostsamma och besvärliga korrigeringar i efterhand och vi kan ta hand om vårt VA-ledningsnät på bästa sätt.

Vid en till- och ombyggnad kan det innebära en VA-avgift för tillkommande yta. Kontakta gärna NSVA och fråga vad som gäller i just ditt ärende. 

Göra en VA-anmälan

Obs! Vi tar endast emot VA-anmälan via vårt formulär på webbsidan. Kommer anmälan in på annat vis godkänns den inte.

1. Läs viktig information

Råd och anvisningar för anslutningarna på sin fastighet  (för alla)

Särskilda krav för olika verksamheter (för företag)

2. Skicka in VA-anmälan

Här kan du göra din VA-anmälan direkt på nsva.se med hjälp av våra VA-anslutningsguider. I guiden får du stöd och information kring hur du ska hantera din VA-anslutning. Till din VA-anmälan måste du bifoga VA-ritningar över fastigheten. Se punkt 3 nedan.

Observera att om du behöver byggvatten måste du skicka in en separat anmälan för detta.

VA-anmälan för bostad

VA-anmälan annan fastighet (för verksamheter)

VA-anmälan för byggvatten

När du skickat in din anmälan så får du ett bekräftelsemail till den mailadress du uppgett i anmälan. Bekräftelsemailet innehåller ett ärendenummer och information om hur din anmälan hanteras vidare. Mailet är bara en bekräftelse på att ärendet är mottaget. Bekräftelse på att VA-anmälan är godkänd kommer från den handläggare som hanterar ärendet.

3. VA-ritningar

Till VA-anmälan ska du bifoga skalenliga ritningar över invändig rörinstallation och utvändiga VA-ledningar på fastigheten. Ritningarna ska vara skalenliga och visa:

  • Vatten- och spillvattenledningar inom byggnader
  • Vatten-, spillvatten-, dagvatten- samt dräneringsledningar i mark
  • Situationsplan (översiktsritning)

Är du redan ansluten till VA-nätet i Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Åstorp kan du beställa ritningar från oss. För fastigheter i Båstad och Svalöv hänvisar vi till din kommun.

Handläggningstid och inkoppling

Det tar vanligen 2-4 veckor för NSVA att handlägga ditt ärende. Därefter ska servisledningen anläggas. Just nu har vi en längre handläggningstid och ber om överseende för detta.

Totalt tar det minst 6 veckor från det att VA-anmälan kommit in till NSVA tills du har möjlighet att koppla in din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Tänk på att avstängningsventilen endast får hanteras av NSVA.

Fakturering

Ett par veckor efter att ert ärende är klart faktureras du anläggningsavgift. Anläggningsavgiftens storlek bestäms av kommunfullmäktige och varierar från kommun till kommun.

Efter inkopplingen kommer du börja faktureras brukningsavgifter. Läs mer under priser och avgifter.

Mer information

Om du har frågor kontakta oss gärna på telefon 010-490 97 00 eller mejla kundservice@nsva.se