Bygga pool

Om du ska bygga pool som påverkar VA-installationen i din fastighet behöver du göra en VA-anmälan. VA-anmälan behövs om du till exempel vill ansluta poolen till det kommunala avloppet eller om du vill ha en utedusch. Vanligen ansluts inte en privat pool till VA-nätet. Är du osäker kontakta oss gärna för råd.

Med VA-anmälan skickar du in en ritning som talar om för oss hur du tänkt koppla in poolen till VA-nätet. Vi kontrollerar att allt ser rätt ut och ger råd om hur du kan göra. Därmed slipper du kostsamma och tidskrävande korrigeringar i efterhand. Tänk bland annat på att anslutningen måste sitta efter vattenmätaren. 

I vissa fall behövs bygglov för pool. Kontrollera med din kommun vad som gäller där du bor.

Pool utan VA-anslutning

Du behöver inte göra en VA-anmälan om det rör sig om en mindre fristående pool med egen pumpanläggning, som inte påverkar VA-installationen. Du behöver inte heller göra VA-anmälan för en stor pool om den inte ansluts till VA-nätet. 

Här hittar du information om hur du fyller och tömmer din pool.