Vattentankstationer

Är du företagare i behov av en större mängd vatten eller privatperson som behöver tillfälligt vatten? Välkommen till NSVAs vattentankstationer i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona och Åstorp.

Betalstation för vatten

En vattentankstation är en betalstation för vatten. Den fungerar som ett tappställe där man kan hämta vatten vid behov. Det finns flera företagare som behöver tanka så kallat tillfälligt vatten. Några av de vanligaste är byggentreprenörer, asfaltsläggare och spolbilsföretag. Tillfälligt vatten används också vid olika sorters evenemang, alltifrån konserter till cirkusar.

Vattnet i vattentankstationerna tappas med cirka 500 liter per minut.

Säkrare tappning med vattentankstationer

Vattentankstationer skyddar dricksvattnet i ledningsnäten från smitta. Tidigare har företag erbjudits att hyra så kallade ståndrör/brandposthuvuden av NSVA. Med hjälp av dessa har företagen kunnat tanka vatten från brand- och spolposter runt om i ägarkommunerna.

Vid tappning med ståndrör/brandposthuvud finns det en risk för återströmning. Det betyder att förorenat vatten riskerar att strömma tillbaka in på vattennätet. En vattentankstation har installerade backventiler och återströmningsskydd, vilket förhindrar att smitta kan komma in i ledningsnäten.

Det har även varit svårt för NSVA att mäta hur mycket vatten som tas från brandposterna. Tack vare vattentankstationerna blir detta mycket enklare eftersom varje tankning registreras via ett datasystem.

NSVA hyr numera bara ut ståndrör/brandposthuvud i särskilda fall. Här kan du ansöka om att få hyra dessa.

Jag vill tanka vatten. Hur gör jag?

För att kunna använda våra vattentankstationer behöver du anmäla ditt företag här. Efter anmälan och kundregistrering får företaget en nyckel till vattentankstationerna.

Vid varje vattentankstation finns det även en tappkran med dricksvatten för hushållsbehov. Detta vatten är till för privatpersoner. Det krävs inte någon nyckel för att hämta vatten härifrån.

Frågor och svar

Undrar du var du kan hitta NSVAs vattentankstationer, när de är öppna och hur mycket det kostar att tanka vatten? Här har vi samlat frågor och svar om våra vattentankstationer. Hittade du inte svaret du sökte är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice via mejl kundservice@nsva.se eller telefon 010- 490 97 00.