Höjda avgifter i Svalövs kommun

Höjda avgifter i Svalövs kommun

Följande förändringar i VA-taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften justeras enligt följande:

Dricksvatten: +7,5%
Spillvatten: +10,85%
Dagvatten: +20%

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 10,5% och 85 kr/månad.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 9,9% och 814 kr/månad. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Avgiften justeras med indextalet för maj 2020 (119,1) i Entreprenadprisindex, till 221 (Jan 2011 = 100). Entreprenadindex är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader.

Justeringen innebär en höjning med 0,4% jämfört med 2020.

För typhus A (villa) motsvarar höjningen 700 kr.
För typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 2 450 kr. 

Därför höjs avgifterna

Justeringar av VA-taxan beror främst på kommande investeringar i den kommunala VA-anläggningen. Till exempel byts tre ledningslag i Svalöv samt ett ställverk i reningsverket. I Ask och Stenestad görs landsbygdsinvesteringar. Avgiftshöjningen beror också på en ökad mängd spillvatten.