Höjda avgifter i Örkelljunga kommun

Höjda avgifter i Örkelljunga kommun

Innan NSVA tog över VA-verksamheten den 1 januari 2021, fattade Örkelljunga kommun beslut om en ny taxa. Följande förändringar började gälla från och med 1 januari 2021.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. I brukningsavgiften har Örkelljunga kommun infört en avgift per boendeenhet/lägenhet. Det är den som i januarifakturan heter Avtal boendeenhetsavgift årlig. Avgiften ligger på 989,54 kr (inklusive moms).

Avgiften har tidigare debiterats byggnader över 150 kvadratmeter samt flerfamiljshus. Med den nya förändringen debiteras alla fastigheter.

Mer information

Mer information och kontaktuppgifter finns på Örkelljunga kommuns webbplats.