Höjda avgifter i Perstorps kommun

Höjda avgifter i Perstorps kommun

Följande förändringar i VA-taxan börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Avgifterna justeras enligt följande:

Dricksvatten: +8,9%
Spillvatten: +4,5%

Därför höjs avgifterna

Justeringar av VA-taxan beror främst på ökat behov av underhållsåtgärder samt på kommande investeringar i den kommunala VA-anläggningen.