Se upp för bedragare

Se upp för bedragare

Då och då händer det att bedragare kontaktar NSVAs kunder och utger sig för att komma från NSVA eller för att arbeta på uppdrag av NSVA. Bedragarna vill sälja olika tjänster som till exempel kontrollera ledningar eller utföra spolningar. NSVA arbetar inte med försäljning av tjänster. Vi rekommenderar att omgående polisanmäla dessa händelser.  

Hembesök alltid förbokade

NSVA sköter drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar i gatan. Inne på fastigheten är fastighetsägaren ansvarig. I de fall NSVA behöver göra hembesök är de alltid förbokade.

Medarbetare från NSVA legitimerar sig vid besök, bär kläder med NSVAs logga väl synlig samt kör bil med tydlig NSVA-logga på.

Är du osäker på om det verkligen är en NSVA-medarbetare, ring oss på telefon 010-490 97 00.

När gör NSVA hembesök?

Mätarbyten
Den vanligaste anledningen till hembesök är mätarbyten. Ungefär vart tionde år åker en tekniker från NSVA hem till kunder för att byta vattenmätaren. Du får alltid ett brev från NSVA innan med förslag på tid. Bor du i lägenhet har du vanligen ingen egen vattenmätare i lägenheten. Mätaravläsning sköter du själv som kund.

Läs mer om och se en film om mätarbyten

Vattenprover
Tekniker från NSVA tar regelbundet vattenprover för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet. Proverna tas på offentliga och kommersiella platser.

Vid kundklagomål tar vi även vattenprover hemma hos privatpersoner. Dessa besök tidsbokas alltid innan.

Läs mer om vattenprover

Vattenläcka
I samband med en vattenläcka på gatan knackar våra arbetsledare ibland på (om vi har möjlighet) och meddelar att vattnet kommer att stängas av. Vi går aldrig in i en fastighet och kontrollerar om vatten och avlopp fungerar.

Besiktning i samband med grävarbete
Inför grävarbeten i gatan kan besiktning behöva utföras. Du får alltid ett brev från NSVA innan med förslag på tid och information om vilken entreprenör som kommer att utföra arbetet.

Rök- och filmbilsundersökning
För att säkerställa att regnvatten respektive spillvatten från fastigheter går till rätt ledning kan man med hjälp av rök och färgat vatten kontrollera vart dagvatten och spillvatten från fastigheten tar vägen. NSVA meddelar alltid i förväg när en undersökning kommer att ske.

Äldre särskilt utsatta

Många bedragare har specialiserat sig på att lura äldre. Varna därför gärna äldre i din omgivning för detta.

Anmäl bedrägeri

Läs mer om bedrägeri och hur du anmäler detta på Polisens webbplats