Undvik matfett i avloppet

Undvik matfett i avloppet

Om du häller ut matolja och fett i diskhon blir det lätt stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen som orsakar stopp och översvämningar. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem, till en allt större kostnad.

Gör så här istället

Stekfett

Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i soporna som matavfall. Förutom att minska
risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet istället kan återanvändas för biogasproduktion.

Flytande matfett

Häll använd avsvalnad matolja med hjälp av en fettratt i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork. Släng det i restavfallet. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igenproppade avloppsrör.

Ett annat sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.