Spola inte ner skräp i avloppet

Film – Vad får du spola ner i avloppet?

Spola inte ner skräp i avloppet

Spola bara ner toalettpapper och det som kommer ur kroppen. Allt annat orsakar problem.

Avloppsreningen är livsviktig

I avloppsvatten finns bakterier, virus och parasiter som gör oss sjuka. Det finns också organiskt material, kväve och fosfor som gör att sjöar, åar och hav blir övergödda. Därför är det viktigt att avloppsvattnet renas.

Skräp orsakar stopp och utsläpp

Toalettpapper löser snabbt upp sig i vatten. Det är därför okej att spola ner toalettpapper.

Men andra fasta material som till exempel våtservetter, bomull, hushållspapper och tamponger är våtstarka material. De suger upp vatten utan att lösas upp.

När du spolar ner fasta material  i toaletten bildar de långa trådar, tvinnar ihop sig och gör att det blir stopp i ledningar och pumpstationer. När det är stopp måste avloppsvattnet ta vägen någonstans. Antingen bräddar det vid någon av bräddningspunkterna på ledningsnätet. Eller går det baklänges i ledningarna och trycker upp i golvbrunnar hos våra kunder.

Kemikalier och läkemedel sprids till våra vattendrag

Kemikalier och läkemedel innehåller farliga ämnen. Avloppsreningsverken kan inte rena dem. De farliga ämnena följer därför med det renade avloppsvattnet ut i sjöar, hav och vattendrag.

Kemikalier och läkemedel stör också den biologiska reningsprocessen i avloppsreningsverken. Spola därför aldrig ner kemikalier och läkemedel i avloppet.


Fotnot: Källa Svenskt Vatten, 2015

Avloppets värsta fiender

I Sverige spolar vi ner 7 000 ton* skräp varje år. Avloppets fiender är många, här kommer en lista på några av de värsta.

Våtservetter är ett stort problem i ledningarna. Förutom att orsaka stopp innehåller de också polyester och polymerer. När våtservetterna spolas ner frigörs plastfibrer, så kallade mikroplaster. Dessa är så små att reningsverken inte kan rena bort dem. De hamnar därför i våra vattendrag och i fisken vi äter. Mikroplasterna hamnar också i slammet som sprids på våra åkrar och tas upp av grödorna vi äter.

På marknaden finns också våtservetter som kallas spolbara eller nedbrytbara. De får inte heller spolas ner. De hinner inte lösas upp i ledningarna. Det blir istället kostsamma stopp i ledningar och pumpstationer.

Dessa saker är vanliga orsaker till stopp i ledningar och pumpstationer. Precis som våtservetter löses de inte upp i vatten.

Man skulle kunna tro att toapapper och hushållspapper är likadana men så är det inte. Toalettpapper är lättnedbrytbart och löses upp i kontakt med vatten. Hushållspapper är mycket tjockare och löses inte upp lika lätt.

Fett brukar inte vanligtvis spolas ner i toaletten, men däremot i köksvasken. Matfett som spolas ner i avloppet stelnar och bildar fettproppar. Det blir som cement i ledningarna.

Att lite hår slinker ner i avloppet när man duschar är svårt att undvika. Men spola inte ner hår som fastnat i hårborsten. Hår fastnar väldigt lätt i ojämnheter i rören, och tillsammans med andra ovälkomna föremål i ledningarna bildar de rejäla blockader.

Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium och när du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen. I Sverige spolas 1,4 miljarder* prillor ner i toaletten varje år.

Kemikalier och mediciner innehåller farliga ämnen. Både växter, djur och även vi människor påverkas negativt av de föroreningar vi spolar ner. De värsta ämnena kan orsaka cancer, skada arvsmassan eller fortplantningsförmågan och påverka hormonsystemet.