Spola inte ner skräp i avloppet

Film – Vad får du spola ner i avloppet?

Spola inte ner skräp i avloppet

Avloppsrening är en viktig funktion i samhället som förhindrar smittspridning och motverkar övergödning. Men för att systemen ska fungera rätt är det viktigt att bara spola ner toalettpapper och det som kommer ur kroppen. Allt annat orsakar problem.

Avloppsvatten innehåller smittämnen och näringsämnen

Avloppsvatten innehåller bakterier, virus och parasiter som kan orsaka sjukdom hos människor och djur. Det innehåller också organiskt material, kväve och fosfor som orsakar övergödning i sjöar, åar och hav. Därför är det viktigt att avloppsvattnet renas.

Skräp orsakar stopp och utsläpp

Toalettpapper löses snabbt upp i vatten och är därför inte ett problem i avloppssystemet. Men andra fasta material som till exempel våtservetter, bomull och tamponger löses inte upp, inte ens efter flera veckor. Skräpet bildar långa trådar som tvinnar ihop sig och gör att det blir stopp i ledningarna och i pumpstationerna. Det kan leda till att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Det finns också en risk för att avloppsvattnet trycks upp i din fastighet.

Kemikalier och läkemedel innehåller farliga ämnen

Kemikalier och läkemedel innehåller farliga ämnen som är svårnedbrytbara. Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena dem. De hamnar därför i naturen när det renade avloppsvattnet släpps ut i sjöar, hav och vattendrag. De kan också försvåra och till och med förstöra den biologiska reningsprocessen i avloppsreningsverken.

7000 ton skräp spolas ner varje år

De flesta av våra kunder har bra koll på läget, annars skulle det vara kaos i ledningsnätet. Men alltför mycket ovälkommet skräp spolas trots allt ner. I Sverige spolar vi ner 7 000 ton* skräp varje år. Avloppets fiender är många, här kommer en lista på några av de värsta.

Våtservetter, tops, tamponger, bindor, städtrasor och bomullstussar

Dessa saker är vanliga orsaker till stopp i ledningar och pumpstationer. De löses nämligen inte upp i vatten, inte ens efter flera veckor.

Hushållspapper

Man skulle kunna tro att toapapper och hushållspapper är likadana men så är det inte. Toalettpapper är lättnedbrytbart och löses upp i kontakt med vatten. Hushållspapper är mycket tjockare och löses inte upp lika lätt. Därför orsakar hushållspapper problem för reningsverk och pumpstationer.

Matfett

Fett brukar inte vanligtvis spolas ner i toaletten, men däremot i köksvasken. Matfett som spolas ner i avloppet stelnar och bildar fettproppar. Det blir som cement i ledningarna.

Hår

Att lite hår slinker ner i avloppet när man duschar är svårt att undvika. Men att spola ner hår som fastnat i hårborsten är direkt olämpligt. Hår fastnar väldigt lätt i ojämnheter i rören, och tillsammans med andra ovälkomna föremål i ledningarna bildar de rejäla blockader.

Snus och cigaretter

Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium och när du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen. I Sverige spolas 1,4 miljarder* prillor ner i toaletten varje år. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.

Kemikalier, målarfärg och läkemedel

Kemikalier och mediciner innehåller farliga ämnen som är svårnedbrytbara och reningsverken är inte byggda för att ta hand om dem. Både växter, djur och även vi människor påverkas negativt av de föroreningar vi spolar ner. De värsta ämnena kan orsaka cancer, skada arvsmassan eller fortplantningsförmågan och påverka hormonsystemet.


Fotnot: Källa Svenskt Vatten, 2015