Regn eller torka? Så förbereder du dig

Regn eller torka? Så förbereder du dig

Sommaren kan innebära både torka och skyfall. Det gäller att vara förberedd på båda.

Torka? Använd vattnet smart

Det går åt mycket vatten de varmaste veckorna på året. Då har vattenverken svårt att hinna med att producera dricksvatten i samma takt som det används. Du kan hjälpa till genom att använda vattnet smart och här är några tips:

 • Låt gräsmattan vara, den blir grön igen när det regnar eller kommer igen till nästa sommar.
 • Vattna med vattenkanna så hamnar vattnet där det behövs mest. Jämför en 10-liter kanna med en vattenspridare som använder 150-350 liter på 20 minuter.
 • Vattna tidigt på morgonen då vattenförbrukningen är lägre. Samtidigt dunstar inte vattnet bort lika snabbt som om du hade vattnat mitt på dagen.
 • Tvätta och diska med fulla maskiner. En halv maskin drar lika mycket vatten som en full maskin.
 • Kom ihåg att dricka vatten i värmen! Fyll gärna en kanna och ställ i kylen så har du kallt och gott vatten utan att behöva spola länge i kranen varje gång.

Fler tips på hur du kan spara på dricksvattnet

För mycket vatten? Förebygg översvämning och minska risken för skador

Efter torra perioder har marken svårare att ta emot vatten, då kan ett plötsligt regn orsaka översvämningar. Vid kraftiga regn och skyfall kan dessutom avloppsledningssystemen bli överbelastade, och det finns risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen. Statistisk visar att vi har både fler och kraftigare regn på sommaren än resten av året. Var smart och skydda din fastighet med till exempel att:

 • Se över din källare och se till att inget fuktkänsligt står direkt på golvet.
 • Kontrollera att fönster och dörrar håller tätt.
 • Installera en avstängningsbar golvbrunn eller bakvattenstopp.
 • Koppla bort dina stuprör från ledningsnätet och led ut vatten i trädgården.
 • Plantera träd och undvik att anlägga hårda ytor som inte släpper igenom eller suger upp regn.
 • Se var vattnet samlas på din tomt när det regnar – rinner vattnet in från omgivande mark kan en lösning vara att se över höjdsättningen på din tomt.

Fler tips på hur du kan förebygga översvämning