Perstorps kommun

Perstorps kommun

Avgifterna för vatten och avlopp föreslås justeras enligt nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften föreslås justeras med:

Dricksvatten: +44%
Spillvatten: 0%
Dagvatten: 0%

För Typhus A (villa) blir det en ökad kostnad med 73 kr/månad.

För Typhus B (flerfamiljshus) blir det en ökad kostnad med 100 kr/månad.