Åstorps kommun

Åstorps kommun

Avgifterna för vatten och avlopp föreslås justeras enligt nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften föreslås justeras med:

Dricksvatten: 0%
Spillvatten: -3,10%
Dagvatten: +11,4%

För Typhus A (villa) blir det en minskad kostnad med 2 kr/månad.

För Typhus B (flerfamiljshus) blir det en minskad kostnad med 69 kr/månad. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Föreslagen ändring innebär en höjning med 3,5% jämfört med 2021.

För Typhus A (villa) motsvarar höjningen 4 575 kr.

För Typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 16 825 kr.