Helsingborgs stad

Helsingborgs stad

Avgifterna för vatten och avlopp föreslås justeras enligt nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften föreslås justeras med:

Dricksvatten: +10,7%
Spillvatten: +12,5%
Dagvatten: -10%

För Typhus A (villa) blir det en ökad kostnad med 34 kr/månad.

För Typhus B (flerfamiljshus) blir det en ökad kostnad med 397 kr/månad. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Föreslagen ändring innebär en höjning med 3,5% jämfört med 2021.

För Typhus A (villa) motsvarar höjningen 5 504 kr.

För Typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 17 754 kr.