Örkelljunga kommun

Örkelljunga kommun

Avgifterna för vatten och avlopp föreslås justeras enligt nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden för anslutna kunder. Avgiften föreslås justeras med:

Dricksvatten: +30,5%
Spillvatten: +4,9%
Dagvatten: 0%

För Typhus A (villa) blir det en ökad kostnad med 119 kr/månad.

För Typhus B (flerfamiljshus) blir det en ökad kostnad med 1 056 kr/månad. 

tabell brukningstaxa Örkelljunga 2022

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Föreslagen ändring innebär en höjning med 3,5% jämfört med 2021.

För Typhus A (villa) motsvarar höjningen 5 110kr.

För Typhus B (flerfamiljshus) motsvarar höjningen 15 036 kr.