Båstad

Dricksvattnet i Båstad består av grundvatten som tas från ett antal grundvattenborror runt om i kommunen. Hårdhetsgraden på vattnet varierar, men är på de flesta orter i Båstads kommun relativt hård. Hårdhetsgraden innebär att ju mjukare vatten, desto mindre rengöringsmedel och tvättmedel behöver man använda.

Vattnet lagras i vattentorn, som också kallas för vattenreservoar. Vattnet fylls på i vattentornet under natten när vi sover och inte använder så mycket vatten. På dagen när vi använder mer vatten finns det ett lager i vattentornet som vi kan använda. Med vatten i vattentornet blir det ett jämnt flöde i ledningarna hela dagen.

Grundvattenmagasinen i Båstads kommun är begränsade, vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används.

På grund av de begränsade vattentillgångarna har Båstads kommun bevattningsförbud när det krävs. Här hittar du mer information om bevattningsförbud och om det finns ett utfärdat bevattningsförbud i kommunen för tillfället. 

För att trygga dricksvattenförsörjningen har kommunfullmäktige i Båstad beslutat att kommunen ska gå med i Sydvatten. Tanken är att södra delarna av kommunen i framtiden ska försörjas med vatten från Sydvatten medan området norr om Hallandsåsen fortsatt ska ha egen produktion av vatten. Läs mer.

Varje person i Sverige använder ungefär 140 liter vatten om dagen. Sedan tillkommer allt vatten som används på företag och industrier. När vi har använt vattnet går det smutsiga vattnet i avloppsledningar till reningsverken där det renas och återförs till naturen. Spillvattnet i västra delarna av Båstads kommun renas i Torekovs reningsverk, som drivs av NSVA, medan spillvattnet från centralorten Båstad renas i Hedhusets reningsverk, som drivs av Laholmsbuktens VA