Vattnet inom NSVA - NSVA

Vattnet inom NSVA

En stor del av det vatten vi använder inom NSVA kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Anledningen till att Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och flera andra skånska kommuner får allt eller delar av sitt vatten från Småland är att vi därifrån har stor tillgång på vatten av hög kvalitet.

Eftersom vattentäkterna i västra Skåne inte räckte till den växande befolkningen beslutade man redan på 1960-talet att vatten skulle tas från sjön Bolmen i Småland. För att leda vattnet söderut anlades den åtta mil långa Bolmentunneln som togs i drift 1987. 

Bygget av Bolmentunneln krävde kommunalt samarbete och 1966 bildades därför bolaget Sydvatten AB av ett antal västskånska kommuner. Sedan dess har fler kommuner anslutit sig. Idag är Sydvatten en av Sveriges största dricksvattenproducenter med 16 delägarkommuner som tillsammans har 900 000 invånare: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och Ängelholm. Sydvatten leds av en styrelse med politiker från alla delägarkommuner.

Sydvatten äger och driver två vattenverk, Bolmentunneln samt huvudledningssystemet för distribution av dricksvatten. Vatten från Vombsjön renas i Vombverket och vatten från Bolmen renas i Ringsjöverket. Vid behov används Ringsjön som reservvattentäkt.

Kommunerna inom NSVA som har vatten från Sydvatten får vatten från Bolmen via Ringsjöverket. Från Ringsjöverket levererar Sydvatten vatten till anslutningspunkter i varje delägarkommun. Därifrån ansvarar NSVA, eller kommunens egen VA-organisation, för distributionen av vatten till slutkonsumenten.

Båstad, Åstorp samt delar av Svalövs kommun har egen produktion av dricksvatten.

Läs mer om vattnet i din kommun via menyn.