Om du drabbas av översvämning

  • Bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål. Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Vid omfattande översvämning kontakta räddningstjänsten i din kommun och begär kontakt med restvärdeledare. De hjälper dig med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. Räddningstjänsten hjälper också dig med pumpning.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan.
  • Anmäl översvämningen till NSVA.

Anmäl översvämningen

Har du drabbats av översvämning ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag och till NSVA.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window