Om du drabbas av översvämning

Om du drabbas av översvämning

  • Bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål. Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Vid omfattande översvämning kontakta räddningstjänsten i din kommun och begär kontakt med restvärdeledare. De hjälper dig med skadereglering och saneringsåtgärder i det akuta skedet. Räddningstjänsten hjälper också dig med pumpning.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan.
  • Anmäl översvämningen till NSVA.

Anmäl översvämningen

Har du drabbats av översvämning ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag och till NSVA.