Om du drabbas av översvämning

Om du drabbas av översvämning

  • Bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande.
  • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål. Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten.
  • Vid omfattande översvämning kan räddningstjänsten hjälpa till med råd och eventuella åtgärder (t ex pumpning).
  • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan.
  • Dokumentera skadan med fotografier, gärna så att vattennivån syns.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skadan.
  • Anmäl översvämningen till NSVA.