Ta hand om regnvattnet

Ta hand om regnvattnet

Med klimatförändringarna kommer vi att drabbas mer av kraftiga skyfall som ökar risken för översvämningar. Genom att ta hand om regnvattnet kan du skydda din fastighet från skador. Här ser du några tips på vad du kan göra på tomten. 

Koppla bort stuprör

Att koppla bort stuprören från ledningsnätet är en effektiv och enkel åtgärd för att avlasta ledningsnätet och därigenom hjälpa till att motverka översvämning när det regnar riktigt mycket. Ju fler som kopplar sina stuprör från ledningsnätet, desto större effekt får det.

Fäst en utkastare

För att leda ut vattnet på marken från stupröret så fäster du en utkastare på mynningen. Led sedan bort vattnet en bit från huset, se lösningsförslag nedan. Tänk på att vattnet inte får släppas ut för nära husgrunden – det kan skada byggnaden. Vattnet får inte heller rinna över till grannfastigheter eller rakt ut på gatan. Om inte gräsmattan klarar större vattenmängder kan det behövas ett stenmagasin eller en stenkista under markytan som filtrerar ut vattnet i gräsmattan.

Proppa igen ordentligt

När du kapat stupröret ska du proppa ledningen som går ner i marken. Propp i rätt dimension köper du i ett byggvaruhus. Det är viktigt att det blir helt tätt så att inget kan komma varken upp eller ner i röret.

Exempel på lösningar

Regnvattentunna
Regnvattentunna

Låt stuprören mynna i en regnvattentunna. Regnvattnet kan du använda till att vattna blommor och rabatter. En regnvattentunna fylls relativt snabbt så det är viktigt att se till att vattnet kan rinna bort från husgrunden när tunnan har blivit full.

Ränndal
Ränndal

En ränndal leder bort regnvattnet till en grönyta för infiltration. Tänk på att marken måste luta ut från husgrunden. Se till att avståndet mellan utkastaren och ränndalen inte är mer än fem centimeter. Då minskar du risken för att vattnet stänker upp på husväggen.

Självutrullande slang
Självutrullande slang

En självutrullande plastslang, en så kallad regnvattenspridare, är som ett mjukt stuprör som rullas ut automatiskt när det regnar. När det inte regnar kan slangen vara ihoprullad och tar då ingen plats i trädgården. Det går även att fästa en vanlig flexibel slang på stupröret.

Stenkista och dagvattenkassetter
Stenkista och dagvattenkassetter

Med en stenkista eller en dagvattenkassett kan du leda bort regnvatten från hus under mark. Regnvattnet fördröjs då och sipprar sakta vidare därifrån. Om du leder vattnet via en ledning är det bra om den passerar en brunn med sandfång för att förhindra att löv och skräp kommer in i anläggningen.

Regnrabatt
Regnrabatt

En regnrabatt är en nedsänkt rabatt som är anpassad för att kunna ta emot vatten. Dit kan du leda vattnet från ett stuprör. Regnrabatten är uppbyggd av en dränerande växtjord. Nedsänkningen gör att vatten kan samlas ovanför planteringen och sedan långsamt sippra ner i marken.

Så få hårda ytor som möjligt
Så få hårda ytor som möjligt

Genom att ha så lite hårda ytor som möjligt i trädgården, kan regnet sippra ner i marken och sugas upp av gräs och växter. Där du ändå vill eller behöver ha hård mark kan du använda genomsläppliga material som grus, armerat gräs eller plattor med öppna fogar. Underbyggnaden behöver vara gjord för att tåla vatten och vara uppbyggd av material som bidrar till bra infiltration, till exempel makadam.