Välj biltvätten istället

Dagvatten renas inte. Tvättar du bilen på gatan rinner bland annat oljerester och tungmetaller rakt ut i naturen.

Läs mer