Regnmätning

Nederbördsmätning sker kontinuerligt i NSVAs regi inom samtliga våra ägarkommuner.

Förutom nederbördsvolymer registreras även hur pass intensiva nederbördstillfällen är.
Insamlad data används så väl som grund till dimensionering av nya dagvattensystem som i samband med utredningar av befintliga avloppssystem.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window