Egen hantering av dagvatten

Egen hantering av dagvatten

Regn, snö och hagel som rinner av från tak, gator och andra hårda ytor kallas för dagvatten. För att det inte ska bli översvämning leds dagvattnet bort genom gatubrunnar och rinner till slut ut i närliggande bäck, å, sjö eller hav.

Redovisa egen dagvattenhantering till NSVA

Om du själv tar hand om dagvattnet på din fastighet kan du redovisa din konstruktion för NSVA. Om dagvattenkonstruktionen uppfyller NSVAs krav behöver du som fastighetsägaren inte betala avgiften ”Dagvatten fastighet”.

Redogörelse av dagvattenhantering

Redovisa din privata dagvattenhantering genom att fylla i blanketten nedan och skicka in den till NSVA, Box 2022, 250 02 Helsingborg.

Bifoga en ritning eller skiss som visar hur fastighetens VA-anläggning ser ut och hur dagvattnet tas omhand.

Blankett: Redogörelse för omhändertagande av dagvatten

Om dagvattentaxan

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster, ska en särskild dagvattenavgift finnas där kommunal dagvattenhantering finns. Dagvattentaxan är uppdelad i två delar:

  1. Dagvatten fastighet: betalas av kunder där dagvatten tas omhand från fastigheten.
  2. Dagvatten gata: betalas av alla kunder i områden med dagvattenhantering.

Trafikverket betalar för statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna platser och fastighetsägarna för lokalgator.