Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för att ledningarna för dagvatten (regn) och spillvatten (avlopp) från din fastighet är åtskilda. Det betyder att du måste se till att stuprör, dräneringsbrunn samt golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart är rätt kopplade.

Fram till 1960-talet var det vanligt med kombinerade ledningar för dagvatten och spillvatten. Numera byggs separata ledningar och äldre områden byggs successivt om. Det betyder att hus i äldre bostadsområden kan ha felkopplade ledningar. Felkopplade ledningar kan överbelasta ledningsnätet vid skyfall och leda till översvämningar. Spillvatten kan också tränga upp i golvbrunnar i närliggande fastigheters källare. Det kan faktiskt räcka med att en enda villa i ett bostadsområde har felkopplade ledningar för att det ska bli översvämning i flera grannhus.

Göra själv eller anlita?

Att separera dagvattnet från spillvattnet behöver inte vara särskilt svårt eller kostsamt. Det kan i bästa fall räcka med att leda ut regnvattnet till gräsmattan. Se sidan Ta hand om ditt regnvatten för att få inspiration på lösningar. Tala gärna med en fackman för att bedöma felet och diskutera lösningar. Det finns mycket erfarenhet och kompetens på regionens byggfirmor och mark- och anläggningsföretag. NSVA har dock inte rätt att rekommendera någon särskild firma.

Redovisa åtgärder till NSVA

Om du fått föreläggande om att separera dina ledningar måste du, oavsett vilket alternativ du väljer eller var felet ligger, redovisa dina åtgärder till NSVA.

Skicka en ritning/skiss, gärna med text, på ditt förslag till lösning så lämnar vi besked om den är tillräcklig. Vi vill också att du skickar en bild till oss när lösningen är klar, så att vi får bekräftelse på att problemet är åtgärdat.