Örkelljunga

Örkelljunga

VA-taxan i Örkelljunga kommun består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift

Engångsavgift fastighetsägaren betalar för att ansluta sin fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaden för att ansluta nya kunder.

Brukningsavgift

Löpande kostnad för dig som befintlig kund. Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning av spillvatten och dagvatten, vattenrening vid reningsverk samt underhållning och förnyelse av ledningsnät. Avgiften består av fasta avgifter och en rörlig del beroende på vattenförbrukningen.

VA-taxa 2021