Förslag på nya taxor för 2024

Förslag på nya taxor för 2024

Nu finns taxeförslagen för 2024 publicerade på vår webbplats. Observera att det endast är förslag, som sedan politikerna i respektive ägarkommun beslutar om, läs mer om det nedan.

Så beslutas VA-taxan i din kommun

NSVAs roll i beslutsprocessen är att, baserat på vår expertis inom VA, ta fram underlag och förslag på kostnader, investeringar och taxa i respektive ägarkommun. Det är politikerna i respektive ägarkommun som sedan tar beslut om förslagen som NSVA tagit fram. Se hur beslutsprocessen under året går till i bilden nedan. När taxan är beslutad av respektive ägarkommun kommer vi att publicera det på vår webbplats.
Beslutsprocessen för VA-taxa.

Så här ser status ut i beslutsprocessen kring affärsplanen i våra ägarkommuner

  • Bjuv: kommunstyrelsen har fattat beslut om godkännande av affärsplanen.
  • Båstad: kommunstyrelsen har fattat beslut om godkännande av affärsplanen.
  • Helsingborg: stadsbyggnadsnämnden har fattat beslut om godkännande av affärsplanen.
  • Landskrona: teknik- och fritidsnämnden har fattat beslut om godkännande av affärsplanen.
  • Perstorp: kommunfullmäktige har fattat beslut om godkännande av affärsplanen.
  • Svalöv: kommunstyrelsen har fattat beslut om godkännande av affärsplanen.
  • Åstorp: kommunfullmäktige har fattat beslut om godkännande av affärsplanen.
  • Örkelljunga: kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om godkännande av affärsplanen.

Prishöjningar att vänta inom vatten och avlopp

NSVA underhåller, förnyar och förbättrar för en trygg och säker vattenförsörjning och avloppsrening som uppfyller framtidens miljökrav i våra ägarkommuner. Därför har vi föreslagit höjda avgifter för vatten och avlopp i samtliga våra ägarkommuner.

Avgifterna behöver höjas för att kunna investera för ett VA som håller för framtiden
Det är inte bara nordvästra Skåne som behöver investera i VA – hela VA-branschen står inför ett stort investeringsbehov vilket gör att taxorna kommer behöva höjas i hela Sverige under ett antal år framöver. Investeringar kan till exempel handla om att byta ut gamla ledningar eller att öka kapaciteten i dricksvattenproduktionen.

Utöver investeringsbehovet har driftkostnaderna ökat på grund av stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror. Det innebär ökade kostnader i vatten- och avloppsverksamheten. Till exempel har priset för betong, asfalt och järn gått upp med 100 procent. Vi behöver också anpassa oss för att kunna möta nya tuffare miljökrav samt klimatförändringar som längre torka och häftigare skyfall.

Kommunalt vatten och avlopp finansieras med avgifter
VA-verksamheter får inte gå med vinst eller förlust. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna för att bygga, underhålla, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och anläggningarna. Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa som gäller i den egna kommunen. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Se förslagen i din kommun

Förslag till VA-taxor för 2024 har skickats ut för beslut till kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. När beslut har tagits publicerar vi dem här.