Spola rätt är lätt

Nedspolat skräp orsakar stopp och utsläpp av orenat avloppsvatten. Det enda som får spolas ner i toaletten är toalettpapper och det som kommer ut kroppen.

Läs mer