Startsida

7000 ton skräp spolas ner varje år

Skräpet orsakar stopp och stora skador på pumparna. I värsta fall kan orenat avloppsvatten hamna i naturen.

Läs mer