RecoLab

RecoLab från ovan.

RecoLab

I maj 2021 invigdes RecoLab, en utvecklingsanläggning med testbädd för forskning samt en utställningshall för besökare. Anläggningen är ett världsunikt system för källsorterat avloppsvatten som återvinner resurser från avlopp och matavfall.

RecoLab består av tre avdelningar

RecoLab är en förkortning av det engelska uttrycket recovery lab och är placerat i anslutning till Öresundsverket, Helsingborgs avloppsreningsverk. Verksamheten består av tre avdelningar, en utvecklingsanläggning, en testbädd och en utställningshall.

Utvecklingsanläggning

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) är huvudman för utvecklingsanläggningen. I utvecklingsanläggningen hanteras området Oceanhamnens unika system för tre separata flöden, som kallas ”Tre rör ut”. De källsorterade avloppen är: toalettvatten, kök/tvättvatten och matavfall. Läs mer om Tre rör ut.

Testbädd och utställningshall

Testbädden och utställningshallen är en samverkan mellan Öresundskraft, Nordvästra Skånes Renhållning (NSR), Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) och Helsingborgs Stad. RecoLab erbjuder platser i testbädden och företagsplatser i utställningsmiljön. Det finns även möjlighet att boka studiebesök, arrangemang och möten på RecoLab. Läs mer om möjligheterna på testbädden och i utställningshallen på RecoLab.