Stopp i avloppet

Stopp i avloppet

Stopp i avloppet kan uppstå av flera olika anledningar. Det du först behöver göra är att undersöka var stoppet är. 

Kontakta VVS-tekniker eller spolbilsfirma som hjälper dig att undersöka ledningarna. NSVA får inte rekommendera specifika företag eftersom vi är en kommunal verksamhet och lyder under konkurrenslagen.

Hyr du din bostad kontaktar du din fastighetsägare för åtgärder.

Stopp i fastighetens avloppssystem

Är stoppet på fastighetens sida, kontakta fastighetsskötare, VVS-tekniker eller spolbilsfirma för åtgärd.

Stopp i gatans ledningar

Är stoppet i gatan ska det åtgärdas av NSVA. Kontakta kundservice på 010-490 97 00.

Vid tekniska problem med kommunens avloppsledningar ska ingen kund vara utan avlopp i mer än fyra timmar efter vi har fått kännedom om felet såvida felet inte beror på översvämning.