605 000 kronor till NSVA för projekt som säkrar dricksvattnet för framtiden