Fakturering och återbetalningar flyttas fram till november