Helsingborgs nya dagvattenplan är godkänd

Helsingborgs nya dagvattenplan är godkänd

8 november, 2023

Den 17 oktober tog kommunfullmäktige i Helsingborgs stad beslut om att godkänna dagvattenplanen för Helsingborgs stad. Den gäller från och med den 17 oktober 2023.

Syftet med dagvattenplanen är att ha en långsiktigt hållbar plan för dagvattenhantering. Dagvattenplanen har tagits fram av NSVA, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningsförvaltningen och Miljöförvaltningen inom Helsingborgs stad.

Se den nya dagvattenplanen.

Tillbaka till nyheter