Prishöjningar att vänta inom vatten och avlopp

Prishöjningar att vänta inom vatten och avlopp

6 september, 2023

NSVA underhåller, förnyar och förbättrar för en trygg och säker vattenförsörjning och avloppsrening som uppfyller framtidens miljökrav i våra ägarkommuner. Därför har vi föreslagit höjda avgifter för vatten och avlopp i samtliga av våra ägarkommuner.

Nu finns taxeförslagen för 2024 publicerade på vår webbplats. Observera att det endast är förslag, som sedan politikerna i respektive ägarkommun beslutar om. Läs mer om hur det går till och se förslagen.

Tillbaka till nyheter