Information om återbetalningar i Örkelljunga kommun

Information om återbetalningar i Örkelljunga kommun

14 december, 2023

Mark- och miljödomstolen beslutade tidigare i år att debitering inte får göras längre tillbaka i tiden än tre år. De privatkunder som i efterhand fick betala för vatten som förbrukades längre tillbaka än tre år, kommer därför att få en återbetalning.

Vi håller på att gå igenom kund för kund, vilket tar tid. Vi planerar för att påbörja återbetalningarna i januari nästa år. De kunder som är berörda kommer att få ett brev med information.

Läs mer om Mark- och miljödomstolens dom: https://www.nsva.se/nyheter/mark-och-miljodomstolens-dom-ligger-fast-debitering-far-endast-goras-tre-ar-tillbaka-i-tiden/

Tillbaka till nyheter