Hur mycket vatten behöver du?

Hur mycket vatten behöver du?

Varje dag använder svenskar i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. På många andra platser på jorden får man nöja sig med endast 10 liter vatten per person och dygn. Ta själv reda på hur mycket vatten du gör av med. Skulle du kunna klara dig med 10 liter?

Varje dag använder svenskar i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

Dag 1 – Gör så här:

Räkna ihop hur mycket vatten du använder på 24 timmar.

En toalettspolning är mellan 3-6 liter om du har en någorlunda ny toalett. Gamla toaletter kan spola så mycket som 12 liter.

Hur mycket du använder i duschen kan du räkna ut genom att sätta i proppen i badkaret och sedan mäta upp det. Eller så kan du ta en hink och fylla upp med duschvattnet under cirka 1 minut och sedan ta det gånger tiden som du brukar duscha. Ta hjälp av någon vuxen om du tycker att det är svårt att räkna. Glöm inte att räkna med det vatten som finns i mat och dryck.

Dag 2 – Gör så här:

Fyll en 10-liters hink med vatten. Använd endast detta vatten när du behöver vatten till något, exempelvis toalettbesök, matlagning, dryck och när du tvättar dig.

Frågor

Hur långt räckte vattnet?

Blev du tvungen att ändra ditt sätt att leva? Om ja, på vilket sätt?

Vad skulle du kunna tänka dig att dra ner på om du alltid enbart hade 10 liter vatten varje dag?