Studiebesök

Observera: Under rådande pandemi har vi inte möjlighet att ta emot studiebesök.

Studiebesök

Skolklasser, föreningar, företag och andra grupper är välkomna att lämna intresseanmälan för studiebesök på någon av anläggningarna inom NSVA. Vi tar emot studiebesök i mån av tid. Ibland har vi tyvärr svårt att ta emot studiebesök i den omfattning som vi får in intresseanmälningar.

Om ni är intresserade av ett studiebesök fyll i intresseanmälan. Vi återkommer sedan med besked om vi har möjlighet att ta emot er. Ange gärna flera tider då ni kan komma. Det underlättar för oss att hitta en tid som passar. Vi tar emot max 20 personer på ett studiebesök.

Studiebesök på Öresundsverket i Helsingborg och Lundåkraverket i Landskrona

Åldersgränser och skolklasser
Observera att på Öresundsverket i Helsingborg har vi en åldergräns på 11 år. Vänligen ange om ni är allmänhet eller specialist (utbildning inom teknik, forskare med mera), så att vi kan anpassa studiebesöket efter er nivå.

I Helsingborg tar vi vanligen inte emot skolklasser eftersom alla elever i åk 5 besöker Öresundsverket och Örbyverket inom ramen för Miljöverkstadens program.

Intresseanmälan studiebesök