Miljöverkstaden

Miljöverkstaden

NSVA samarbetar med Miljöverkstaden i Helsingborgs stad med temat ”Livsviktigt vatten”, ett utbildningsprogram som vänder sig till årskurs 5. Eleverna får följa hur NSVA hanterar vattnet i samhället och lära sig mer om miljöproblemen kring vatten. 

Eleverna får förståelse för vattnets betydelse och vattnets kretslopp. Det handlar om vattenrening, liv i våtmarker och deras reningsförmåga liksom om djur och växter i Öresund och i sötvatten. Eleverna blir medvetna om vad vi själva kan göra för att vara rädda om vattnet både lokalt och globalt. Vattenprogrammet innehåller flera olika punkter som man kan välja delar av utifrån vad som passar just er klass.

Anmälan

Läs mer och anmäl er hos Miljöverkstaden på Helsingborgs stads webbplats. Där hittar ni även Miljöverkstadens övriga program.

Länk till miljöverkstaden