Hur fungerar ett vattentorn?

Hur fungerar ett vattentorn?

I de flesta städer finns ett vattentorn fyllt med vatten. Där förvaras vatten för att kunna hålla ett jämnt tryck i vattenledningarna dygnet runt.

I ett vattentorn förvaras vatten för att kunna hålla ett jämnt tryck i vattenledningarna.

Experiment 1: Att visa hur ett vattentorn fungerar

Det här behöver du:

 • Genomskinlig plastslang, till exempel akvarieslang
 • Karamellfärg
 • Whiteboardtavla eller ett stort papper som du kan fästa på väggen.
 • Pennor

Gör så här:

 1. Blanda vatten och karamellfärg (karamellfärgen används för att det ska synas bättre).
 2. Häll blandningen i slangen.
 3. Rita ett vattentorn och ett höghus på papperet eller whiteboardtavlan. Huset ska ligga lägre än vattentornet.
 4. Håll slangens ena ände i vattentornet och den andra i höghuset. Hur rinner vattnet nu?
 5. Rita några nya våningar på höghuset så att det blir högre än vattentornet – vad händer med vattnet i slangen nu

Experiment 2: Visa att vattentrycket ökar ju högre vattenpelare man har

Det är denna princip som används när ett vattentorn fylls med vatten.

Det här behöver du:

 • Tom plastflaska
 • En grov spik att göra hål med

Gör så här:

 1. Gör tre hål på sidan av plastflaskan (hålen måste vara exakt lika stora).
 2. Fyll flaskan med vatten medan du täpper till hålen med dina fingrar.
 3. Ställ flaskan upp och ta bort fingrarna.

Vilken stråle sprutar längst och varför?