Är din fastighet redo för regn?

Är din fastighet redo för regn?

21 maj, 2021

Skyfall

Sommaren är på ingång och så även sommarregnen. Som fastighetsägare finns en hel del du kan göra för att förebygga och undvika översvämning i din fastighet.

Förbered din fastighet

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att skydda dig själv och din egendom vid kraftiga skyfall samt minska risken för översvämning i ditt hus och på din tomt. Det finns en hel del åtgärder du kan göra, läs våra tips om att förebygga översvämning.

Ta hand om regnvatten i din trädgård

Genom att ta hand om regnvatten i din trädgård förbereder du trädgården för både regn och torka. Läs mer om hur du kan ta hand om ditt regnvatten.

Är dina rör rätt kopplade?

Du som fastighetsägare ansvarar för att ledningarna för dagvatten (regn) och spillvatten (avlopp) från din fastighet är åtskilda. Det betyder att du måste se till att stuprör, dräneringsbrunn samt golvbrunnar i källartrappa och garagenedfart är rätt kopplade. Läs mer om fastighetsägarens ansvar. 

NSVA arbetar systematiskt med kartläggning av felkopplingar

NSVA arbetar kontinuerligt med att minimera risken för översvämningar. I områden med stora problem sker arbetet systematiskt genom kartläggning av felkopplingar och läckage. Läs mer om NSVAs arbete för att minska översvämningar.

Tillbaka till nyheter