Han rensar opp när det blir stopp

Kranen styrs mot mycket bråte i Pålsjöbäcken.

Han rensar opp när det blir stopp

En livboj, en död fisk, en cykel och mängder av vanliga pinnar som blåst ner. Det hamnar lite allt möjligt i dammarna för dagvatten som kan täppa till flödet. Särskilt när det regnat mycket. Lennart Nilsson kör dagliga rundor med Bäckabilen och håller koll på dagvattenflödena med kranbil och räfsa i högsta hugg.

De flesta känner kanske inte till att det finns en liten yrkesgrupp som rensar bäckar och dammar för att vattnet ska flöda åt rätt håll i rätt takt. Det är ett ensamjobb som inte gör mycket väsen av sig. Lennart Nilsson kör Bäckabilen på NSVAs uppdrag för att med fjärrstyrd gripklo på kranlastbilen eller en enkel räfsa hålla dagvattenflödena i trim så det inte blir översvämningar i kommunen. Han täcker hela Helsingborgs kommun enligt en planerad rutin. Bäckabilen är det kärvänliga namnet på kranlastbilen som rensar bäckar och dammar från bråte.

– När det har regnat kraftigt kör jag först ut till särskilt utsatta ställen där det ofta täpper igen och rensar upp så det inte blir stopp. Regnar det mycket har jag jättemycket att göra. Det finns runt 150 dammar i Helsingborgs kommun, i NSVAs samtliga medlemskommuner finns det cirka 300 stycken och vi har tillsyn på samtliga. Och det tillkommer nya hela tiden. Sedan jag började har det på 15-20 år blivit dubbelt så många dammar, säger Lennart.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som antingen sjunker in i marken direkt eller kanaliseras via rännor, brunnar och rör vidare ut i närmaste vattendrag. Där marken täcks av asfalt och byggnader samlas vattnet mer koncentrerat i ledningarna som då inte alltid räcker till för att leda iväg vattnet under extra kraftiga regn. Då kan vattnet tryckas tillbaka, upp genom källarens golvbrunn, gatans dagvattenbrunn eller via läckande rör. Dagvattendammar eller fördröjningsmagasin anläggs därför för att avlasta dagvattenledningarna så att vattnet flödar dit det ska ut i närmsta vattendrag.

Det blir lätt stopp i rensningsgallren när vattnet drar med sig pinnar och kvistar vid regn och vid blåst. Inte sällan har någon slängt i saker som inte hör dit, i dagvattenbrunnar, i bäckar eller dagvattendammar, som cyklar eller barnvagnar. Därför krävs daglig tillsyn så inte rören täpps igen och orsakar översvämning.

Det är många dammar att hålla reda på. Hur får du reda på var det har blivit stopp?

– Jag har listor som jag kör efter och efter så många år vet jag var det oftast blir problem. Det händer också att allmänheten hör av sig om de upptäcker något som inte ser bra ut. Det slängs rätt mycket i dammarna, allt från barnvagnar till cyklar eller livbojar. Jag fick forsla bort ett dött rådjur en gång till tippen, det var inte så trevligt. Och någon gång har vi fått ta dit spolbilen för att sanera dammen för att det kommit olja i vattnet. Någon har antagligen tvättat bilen på gatan. Det rinner ner i dagvattenbrunnen, vidare ner i bäcken och ut i dammen. Nu fick vi nyss ett larm ute i Rydebäck, att det var alger i en damm, berättar Lennart.

Vi kör till Frostgatan i Ödåkra där det ligger en enorm damm som nästan ser ut som en sjö. Det är grönt och fint, det växer blommor runt dammen och andfåglarna simmar runt i olika små flockar. Hela området runt om är välbesökt med joggare, hundägare på promenad och ett par damer som sitter på en bänk och pratar. Här förenas alltså nytta med nöje.

– Dammen ligger precis bredvid ett villaområde och nära Väla köpcentrum. När Väla byggdes blev det en väldig massa tak och asfalterade ytor till parkering. Det orsakade massiva översvämningar i villakvarteren varpå man byggde dagvattendammen för att vattnet ska ha någonstans att ta vägen när det inte hinner sjunka undan.

Lennart bjuder på en kopp kaffe uppe i lastbilen medan vi kör längs med Mariastadens kanalliknande dagvattendamm. Vi avslutar passet med att röja bäcken i Pålsjöskog, ett precisionsarbete där Lennart parkerar lastbilen på en smal stig ruskigt nära branten mot bäcken, som ligger lite svårtillgängligt flera meter ner, så att kranen får göra sitt och rensa för fri passage genom betongrören till Öresund.

En arbetsdag är en odyssé genom hela kommunen från landsbygd, genom skog, in i staden och ut till sundet.

– Jag har väldigt mycket att göra men det är också fritt – det är de bästa jobbet säger Lennart.

Andrea Kollmann

Fakta: dagvattenmagasin

En viktig åtgärd för att minska risken för översvämningar är att anlägga dagvattenmagasin. Dessa hjälper till att avlasta dagvattenledningar, bäckar och hav när det regnar kraftigt. Då mellanlagras, det vill säga fördröjs vattnet i magasinet så att flödet nedströms blir jämnare och risken för översvämning minskar.
Läs mer om NSVAs arbete mot översvämningar.