Nya vattenledningar i Bjuv när huvudgatan rustas upp

Nya vattenledningar i Bjuv när huvudgatan rustas upp

Arbetare i gropen.

I centrala Bjuv är det riktigt stökigt och bökigt just nu, maskiner bullrar dagen lång och dammet yr, det är svårt att sig fram på Södra Storgatan som grävs upp i etapper. Gatan som är ortens huvudpulsåder ska rustas upp. I samband med det byter NSVA ut gamla vattenledningar och anlägger nya.

Planen är att det ska bli trevligare och säkrare att ta sig fram. Det kommer att bli fint när Bjuvsborna får en bredare gata, ett grönare genomfartsstråk och en tryggare miljö för fotgängare och cyklister. Men för att bli fin måste man tyvärr först lida pin, som det heter. För cirka tio år sedan gjordes en liknande uppgradering på Norra Storgatan som hänger ihop med Södra Storgatan, så med tiden blir båda gatorna ett enda långt uppfräschat centralstråk genom Bjuv.

Byter hundraåriga ledningar

Vid större gaturenoveringar, när gatorna ändå måste rivas upp, passar NSVA på att byta ut rören till vatten och avlopp. Liknande arbete pågår nu även i till exempel Landskrona och Helsingborg. Det betyder omfattande grävning på flera meters djup. Gatans rör som leder dricks-, avlopps- och regnvatten är ibland riktigt gamla. På sina håll har de legat i marken och tjänat invånarna i hundra år.

NSVA ersätter de gamla rören av tegel, järn och betong med plast- eller betongrör. Nu för tiden separerar man också alltid rören för dagvatten (regn) och spillvatten (bad och tvätt). Tidigare rann det ut i samma rör. Rören separeras dels för att spillvatten kräver rening medan dagvatten kan rinna rakt ut i hav och sjö utan rening, dels för att det inte ska samlas för mycket vatten i rören vid större regn. Om rören överfylls kan vattnet backa tillbaka och orsaka översvämning.

Framåt 30-40 meter i taget

– Vi arbetar etappvis på gatan och gör klart en etapp om 30-40 meter i taget. I början av arbetet undrade folk varför vi inte kunde hålla en vägbana öppen för trafik. Men nu när de ser hur stort arbetet är förstår de att det inte är möjligt. Vi har nu också delat oss i två arbetslag eftersom vi går upp här i Industrigatan för att lägga ledningar till det nya området Selleberga, säger Magnus Fransson, NSVAs projektledare och pekar mot tvärgatan vi passerar när vi går längs Södra Storgatan.

På den normalt livliga gatan ligger det mesta Bjuvsborna behöver: affärer, frisörer, apotek, begravningsbyrå, mäklare, skolor, en bilhandlare. Fotgängare kommer fram på den öppna trottoaren längs ena sidan gatan som är avskild med ett gediget stålstängsel hela vägen. Gatan är avstängd för bilar, cyklar ska ledas. ”Ja, jag vet, man får inte cykla här”, säger en dam som cyklar tätt förbi oss på trottoaren.

Det klaffar med samarbete

Ett arbete av denna kaliber kräver att många aktörer samverkar. Asfalten ska rivas upp, grävmaskinerna gräver fyra meter ner i marken och blottar rör av olika slag, schaktmaterialet måste placeras någonstans, vattenledningarna ska ledas om, pluggas igen eller plockas bort och nya ledningar dras för vatten, gas, fiber och el. Inte sällan stöter de på ledningar som inte finns med på ritningar eller gamla kopplingar som inte är de förväntade, saker som orsakar förseningar och kräver omplanering. När jobbet i gropen är klart ska gatan fyllas igen och ska dessutom få ett nytt utseende där nya yrkesgrupper dyker upp och lägger gatsten, asfalt, planterar träd, anlägger cykelbanor, bygger parkeringsfickor och ger gatan ny och modern belysning. Det görs inte i en handvändning.

Brev, webb och korvgrillning

Huvudaktörerna är kommunen, Skanska och NSVA. Under arbetets gång behöver alla också samordna till exempel renhållning, post och kollektivtrafik för att underlätta för boende och affärsinnehavare. Och informationen ska ut i rätt tid. Webbsidor, brev, lappar på dörrar och ett par tidigare informationsmöten med korvgrillning och kaffe på plats håller Bjuvsborna uppdaterade.

– Det är viktigt att hitta rutiner annars skapar det lätt irritation hos de boende. Till exempel vad gäller sophantering där Skanska hjälper till inför tömning eller om brevlådor måste flyttas. Gator ska ledas om, parkeringsplatser dras in och kollektivtrafiken flyttar på hållplatser, säger Magnus Fransson.

Prat på gatan – bra möten

När vi går längs Södra Storgatan stannar flera fotgängare och pratar med Magnus och Skanskas Philip Fernsten och Robin Nilsson.

– Vi snackar mycket med folk som går förbi, det är viktigt att vi tar oss tid till det, det är bra tillfällen för att informera och folk är ovanligt trevliga, tycker jag. Ju längre tid vi är på en plats desto fler kommer fram och frågar oss saker, säger Magnus.

Pö om pö, etapp för etapp arbetar sig arbetslagen fram genom Södra Storgatan. Bjuvsborna får stå ut ett tag till. I maj nästa år beräknas det hela vara klart. Då är gatan som ny, alla kan röra sig fritt och vattnet flödar i nya fräscha ledningar tills kommunen bestämmer sig för en ny gaturenovering. Kanske om hundra år.
Andrea Kollmann

Nyfiken på mer?

Är du nyfiken på vad som händer i Bjuv kan du följa arbetet på NSVAs projektsida där du också hittar information om våra projekt i samtliga åtta medlemskommuner. Eller så klickar du in på Bjuvs kommuns webb.