Snart levereras den första kvartalsfakturan med ny höjd taxa

Snart levereras den första kvartalsfakturan med ny höjd taxa

1 mars, 2024

I dagarna landar den första kvartalsfakturan för 2024 hos våra kunder. Det blir den första fakturan med ny VA-taxa. VA-taxan för 2024 höjdes i samtliga av NSVA:s ägarkommuner.

Hur fungerar VA-taxan?

Kommunalt vatten och avlopp finansieras genom avgifter (VA-taxan). Enligt svensk lag bildar varje kommun ett VA-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Kostnaden ska finansieras via avgifter och inte genom kommunalskatt. Verksamheten får inte vara vinstdrivande och pengar får inte föras över mellan kommuner.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa som gäller i den egna kommunen. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Under hösten beslutade lokalpolitikerna i samtliga av NSVA:s ägarkommuner att höja VA-taxan för 2024.

Varför har VA-taxan höjts?

Avgifterna har höjts för att kunna investera i vatten och avlopp som håller för framtiden. Det är inte bara nordvästra Skåne som behöver investera i VA – hela VA-branschen står inför ett stort investeringsbehov vilket gör att taxorna kommer behöva höjas i hela Sverige under ett antal år framöver. De främsta anledningarna är:

  • Ett stort investeringsbehov – hela VA-branschen står inför ett stort investeringsbehov vilket gör att taxorna kommer behöva höjas i hela Sverige under ett antal år framöver.
  • Ökade driftkostnader – stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror.
  • Klimatanpassning och miljökrav – vi behöver anpassa oss för att kunna möta nya tuffare miljökrav och klimatförändringar, som längre torka och häftigare skyfall.

Läs mer om VA-taxan.

Tips på hur du kan minska dina kostnader

Minska din förbrukning
Genom små medel kan du spara många liter vatten. Se våra spara vatten-tips.

Laga läckor
Även små läckor som droppande kranar och rinnande toaletter blir många liter vatten i längden. Du kan själv göra en läcksökning hemma. Se filmen som visar hur det går till.

Lämna mätarställning regelbundet
Din faktura beräknas efter en uppskattad årsförbrukning. När du lämnar mätarställning till oss korrigeras nästa faktura efter hur mycket du faktiskt har förbrukat. Lämnar du mätarställning regelbundet blir din debitering jämnare. Se här hur du läser av vattenmätaren.

Tillbaka till nyheter