NSVA uppmanar alla att spara på vattnet

1 juni, 2017

På grund av för lite regn och snö de senaste åren är grundvattennivåerna ovanligt låga i många delar av Sverige. För tillfället råder ingen akut vattenbrist i NSVAs ägarkommuner, men vi måste tänka framåt och börja spara på vattnet redan nu för att undvika problem i framtiden. För att öka kunskapen om vikten av att spara på vattnet genomför NSVA därför en informationskampanj under sommaren.

– Läget är stabilt just nu, men vattenförbrukningen är onödigt hög överlag. Vi vill få alla våra kunder, turister och övriga besökare i våra ägarkommuner att tänka till när det gäller ens egen vattenkonsumtion. Börjar vi spara på vattnet idag kommer det helt klart att gagna framtida generationer, säger Jonas Håkansson, chef för avdelningen Dricksvatten på NSVA.

Det finns många enkla tips på hur du kan spara vatten i vardagen. Att stänga av kranen medan du borstar tänderna istället för att låta vattnet stå och rinna under tiden är ett av dem.

– Det finns säkert de som tror att denna lilla gest kanske inte hjälper i det stora hela, men 12 liter vatten rinner det ut varje minut. Om vi alla hjälps åt och stänger av kranen under de tre minuter som vi borstar tänderna sparar vi cirka 36 liter var varje gång. Det blir några procent av den totala förbrukningen i varje kommun. Den gesten gör absolut skillnad, säger Jonas Håkansson.

Spara på vattnet. Varenda droppe räknas!

Under sommaren genomför NSVA en informationskampanj med temat spara vatten. Syftet är att få fler uppmärksamma på hur vi ska ta hand om vårt viktigaste livsmedel och använda det på ett klokt sätt. På nsva.se/sparavatten hittar du bland annat mer information om varför vi ska spara vatten, vattensmarta tips, vanliga frågor och svar kring att spara vatten, filmer med Bjärebor som berättar om sina egna bästa spara vatten-tips samt affischer och planscher med enkla tips för vardagen som du kan skriva ut och sätta upp hemma, på arbetsplatsen eller kanske i föreningslokalen.

– Störst fokus på kampanjen har vi i Båstads kommun eftersom det är den enda kommun i NSVA där det råder bevattningsförbud. Båstad löper störst risk för akut vattenbrist eftersom grundvattenmagasinen i kommunen är så begränsade. Bevattningsförbudet gäller enbart NSVAs kunder som är kopplade till det kommunala dricksvattennätet. NSVA kan inte kräva att fastighetsägare med eget vatten och egen brunn följer förbudet, men vi vädjar till dem att spara på vattnet. När allt kommer omkring är det samma grundvatten vi använder, säger Jonas Håkansson.

Härifrån kommer vattnet inom NSVA

En stor del av det vatten vi använder inom NSVA kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Anledningen till att Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och flera andra skånska kommuner får allt eller delar av sitt vatten från Småland är att vi därifrån har stor tillgång på vatten av hög kvalitet. Men det går åt stora energimängder för att producera vårt viktigaste livsmedel och vid hög vattenförbrukning når Sydvattens vattenverk maxkapacitet i produktionen. Även om mängden vatten inte är ett problem kan alltså produktionskapaciteten sätta begränsningar. Dessa toppar i produktionen kan du hjälpa till att minimera genom att använda vattnet smartare.

– Båstad, Åstorp och delar av Svalöv har egen produktion av dricksvatten, grundvatten. I dessa kommuner, där grundvattennivån är väldigt låg precis som i övriga Sverige, är det därför extra viktigt att vi sparar på vattnet, säger Jonas Håkansson.

Vad gör NSVA?

Grundvattentillgången kommer troligtvis att fortsätta vara låg även kommande år eftersom det krävs stora mängder nederbörd för att yt- och grundvattennivåerna ska återställas till en normal nivå. NSVAs personal jobbar för fullt inför kommande utmaningar. NSVA har bland annat optimerat alla vattenverk så att så lite vatten som möjligt förbrukas vid rening av grundvattnet. Kontinuerlig övervakning av uttagsbrunnar samt övriga anläggningar innebär att NSVA vet hur mycket vatten som levereras.

– Skulle något avvika från det normala kan vi snabbt vidta rätt åtgärder. Däremot är ledningsnätet svårt att övervaka på samma sätt. Vi tar tacksamt emot tips på vattenläckor. Vi håller också på att leta efter nya platser för produktionsbrunnar men i Båstads kommun är det väldigt svårt då mer eller mindre alla lämpliga platser redan har produktion eller redan är testade, säger Jonas Håkansson.

NSVA arbetar också med information kring hur vi kan använda vårt vatten på ett smart och effektivt sätt.

Kontakt

Jonas Håkansson kommer att vara tillgänglig för intervjuer fram till klockan 14.00 idag torsdagen den 1 juni, därefter sporadiskt eftersom han är på utbildning under eftermiddagen.

Tillbaka till nyheter