Bevattningsförbud i Båstads kommun

På grund av kommunens begränsade vattentillgångar har Båstads kommun bevattningsförbud när det krävs. Dricksvattnet får då endast användas till personlig hygien, mat och dryck. Just nu råder bevattningsförbud i Båstads kommun.

Detta gäller vid bevattningsförbud

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • högtryckstvätt för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

Dricksvattenförbukningen på Bjäre- aktuellt läge

Dricksvattenförbrukningen i Båstads kommun har sjunkit sedan bevattningsförbudet infördes, men bevattningsförbudet kvarstår. Läget har gått från akut till allvarligt. Det är viktigt att vi fortsätter spara vatten och respektera bevattningsförbudet för att vattnet ska räcka hela sommaren.

Uppdatering fredag 20/7: Dricksvattenförbrukningen i Båstads kommun ökade under torsdagen den 19 juli. Onsdagen den 18 juli låg konsumtionen av dricksvatten på 8 317 kubikmeter, på torsdagen hade den ökat till 9 119 kubikmeter.

 
Klicka på grafen för större bild.

Mer information

Det råder bevattningsförbud i Båstads kommun sedan den 3 juli 2018. Orsaken är den höga vattenkonsumtionen i kombination med det varma vädret. Dricksvattnet får endast användas till personlig hygien, mat och dryck. Värst är situationen i Torekov där vattnet riskerar att ta slut vid överförbrukning.

Eftersom dricksvattensituationen har varit mycket allvarlig i Torekov placerade NSVA ut nödvattentankar (tomma) på orten och mobiliserade för en eventuell vattenbrist redan tisdagen den 3 juli. Torsdagen den 12 juli tog NSVA bort nödvattentankarna från Torekov. Detta eftersom dricksvattenförbrukningen minskat och läget gått från akut till allvarligt. Bevattningsförbudet i Båstads kommun kvarstår. 

Sedan bevattningsförbudet infördes har NSVAs personal varit på plats i Torekov och Båstad för att dela ut flyers och informera allmänheten om vad som gäller. SMS med information har gått ut till de kunder som har registrerat sitt mobilnummer i vårt kundsystem och/eller har kopplat sitt mobilnummer till sin fastighetsadress.

Sedan bevattningsförbudet infördes har den totala dricksvattenförbrukningen i Båstads kommun sjunkit.

– Vi är tacksamma för att Bjäreborna har tagit bevattningsförbudet på allvar. Läget har gått från akut till allvarligt, men det är viktigt att vi fortsätter spara vatten och respektera bevattningsförbudet. Fortsätter vi så här klarar vi sommaren, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA.

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du som kund bryter mot bevattningsförbudet kan NSVA stänga vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka med stöd av LAV – Lagen om Allmänna Vattentjänster. NSVA övervakar dricksvattenförbrukningen kontinuerligt och kommer att besöka områden där förbrukningen avviker från normal konsumtion.

– Vår personal kommer att knacka dörr och informera om bevattningsförbudet där det behövs. Upplys gärna era familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och grannar om att det råder bevattningsförbud, säger Jonas Håkansson.

Om vi hjälps åt räcker vattnet till alla

Vi uppmanar boende och turister i Båstads kommun att respektera bevattningsförbudet. Om vi hjälps åt att spara på vattnet så räcker det till alla, hela somrarna.

– De senaste åren har Båstads kommun vid flera tillfällen haft stora problem med vattenförsörjningen. Sparar vi inte på vattnet kan en del i kommunen, särskilt de som bor högt upp, få problem med dåligt tryck eller i värsta fall inget vatten alls. Inträffar det en brand i ett sådant läge kan det bli stora bekymmer för räddningstjänsten, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA.

Båstads kommun använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion. Grundvattenmagasinen i kommunen är begränsade, vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används. Vid en hög vattenförbrukning på våren och början av sommaren klarar inte grundvattennivån att återhämta sig även om vi får en regnig sommar.

Vatten från egen brunn

Om du har vatten från egen brunn så omfattas inte detta av bevattningsförbudet, som enbart gäller kommunalt vatten. NSVA vädjar dock till alla fastighetsägare med egen brunn att spara vatten.