Bevattningsförbud i Båstad hävt

På grund av kommunens begränsade vattentillgångar har Båstads kommun bevattningsförbud när det krävs. Det innebär att man endast får vattna med kanna eller vattenslang i handen och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet. Just nu råder inte bevattningsförbud i Båstads kommun.

Om vi hjälps åt räcker vattnet till alla

Vi uppmanar boende och turister i Båstads kommun att respektera bevattningsförbudet när NSVA utfärdar detta. Om vi hjälps åt att spara på vattnet så räcker det till alla, hela somrarna.

– De senaste åren har Båstads kommun vid flera tillfällen haft stora problem med vattenförsörjningen. Sparar vi inte på vattnet kan en del i kommunen, särskilt de som bor högt upp, få problem med dåligt tryck eller i värsta fall inget vatten alls. Inträffar det en brand i ett sådant läge kan det bli stora bekymmer för räddningstjänsten, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA.

Båstads kommun använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion. Grundvattenmagasinen i kommunen är begränsade, vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används. Vid en hög vattenförbrukning på våren och början av sommaren klarar inte grundvattennivån att återhämta sig även om vi får en regnig sommar.

– Om du ska fylla en pool i trädgården rekommenderar vi att du fyller den sakta och gärna nattetid. Se också till att den är tät och att reningen fungerar, så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong, avslutar Jonas Håkansson.

Vatten från egen brunn

Om du har vatten från egen brunn så omfattas inte detta av bevattningsförbudet, som enbart gäller kommunalt vatten. NSVA vädjar dock till alla fastighetsägare med egen brunn att spara vatten.

Tips vid trädgårdsvattning

• Vattna på morgonen eller kvällen med kanna eller vattenslang som du håller i handen - undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast
• Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar
• Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning
• Använd täckodling - det hjälper till att minska markens vattenavdunstning