Bjärebornas bästa spara vatten-tips

Båstads kommun har begränsade vattentillgångar och de senaste åren har Bjärehalvön haft problem med vattenförsörjningen vid flera tillfällen. Trots detta är Båstad den ägarkommun i NSVA som gör av med mest vatten per person och dygn. Förbrukningen ligger i genomsnitt på cirka 300 liter per person och dygn. Enligt branschorganisationen Svenskt vatten förbrukar vi i Sverige i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

Spara vatten så räcker det till alla

Om alla hjälps åt att spara vatten så räcker det till alla. Vi har träffat fyra av många vattenhjältar tillika Bjärebor som alla drar sitt strå till stacken för att minska vattenförbrukningen. Bor du i en annan kommun än Båstad? Tipsen passar lika bra hos dig! Även om vi inte har någon akut vattenbrist i NSVAs ägarkommuner för tillfället måste vi alla tänka på hur vi använder vårt viktigaste livsmedel på ett klokt sätt inför framtiden. Tack för att du sparar på vårt vatten.