Spara vatten

Den varma sommaren är över, men vi behöver fortfarande använda vattnet smart.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om sommarens dricksvattensituation i NSVAs ägarkommuner.

Pressmeddelanden och nyheter

I NSVAs pressrum hittar du samtliga pressmeddelanden och nyheter som NSVA har skickat ut i samband med den ökade dricksvattenförbrukningen i somras.

Grafer över dricksvattenförbrukningen

NSVA publicerade grafer över den höga dricksvattenförbrukningen i samtliga ägarkommuner till och med den 14 juni. Den 13 juni meddelade Sydvatten att den tidigare väldigt höga dricksvattenförbrukningen i ägarkommunerna hade gått ned till en normal nivå för årstiden. I Båstads kommun, som har egen dricksvattenproduktion, är förbrukningen fortfarande hög och där råder bevattningsförbud.

Har du frågor kring förbrukningen kontakta Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA: jonas.hakansson@nsva.se, telefon 010-490 97 56.

Grafer dricksvattenförbrukning 2018-06-14

Grafer dricksvattenförbrukning 2018-06-13

Grafer dricksvattenförbrukning 2018-06-12

Grafer dricksvattenförbrukning 2018-06-11

Grafer dricksvattenförbrukning 2018-06-10

Grafer dricksvattenförbrukning 2018-06-07

Grafer dricksvattebförbrukning 2018-06-06

Grafer dricksvattenförbrukningen 2018-06-04

Grafer dricksvattenförbrukningen 2018-06-03

Härifrån kommer ditt vatten

En stor del av det vatten vi använder inom NSVA kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Anledningen till att Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och flera andra skånska kommuner får allt eller delar av sitt vatten från Småland är att vi därifrån har stor tillgång på vatten av hög kvalitet. Men det går åt stora energimängder för att producera vårt viktigaste livsmedel och vid hög vattenförbrukning når Sydvattens vattenverk maxkapacitet i produktionen. Även om mängden vatten inte är ett problem kan alltså produktionskapaciteten sätta begränsningar. För att kunna säkerställa försörjningen och minimera topparna i produktionen behöver vi hjälpas åt med att använda vatten sparsamt. Här hittar du enkla tips på hur du kan spara vatten i vardagen.

Båstad, Åstorp och delar av Svalöv har egen produktion av dricksvatten. Här finns det bara en begränsad mängd tillgängligt vatten för oss att pumpa upp och göra dricksvatten av. I dessa kommuner är det därför extra viktigt att dricksvattnet används smart och sparsamt. Båstad har sämst utgångsläge för där finns minst tillgängligt grundvatten.