Avgifter för kopiering

Avgifter för kopiering

Kommunala bolag räknas som myndigheter och därför är inkomna och upprättade handlingar hos NSVA offentliga. Vi tar ut en avgift för att täcka vad det kostar att kopiera och skicka handlingar till dig. NSVA kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd.

Avgift för installationsritningar

Skannade ritningar via e-post

 • Upp till 5 styck: utan kostnad
 • Fler än 5 styck: 20 kronor per ritning

Pappersritning

 • Upp till 5 styck: utan kostnad
 • Fler än 5 styck: 20 kronor per ritning
 • A3: 50 kronor per ritning
 • A2: 70 kronor per ritning
 • A1: 90 kronor per ritning
 • A0: 120 kronor per ritning

Avgift för övriga allmänna handlingar

Kopierade handlingar via brev

 • Upp till 10 sidor: utan kostnad
 • Fler än 10 sidor: 5 kronor per sida

Avgift för försändelse

 • Mindre än 20 gram: utan kostnad
 • Mer än 20 gram: portokostnad
 • Postförskott, bud et cetera: faktisk kostnad
 • E-post: utan kostnad

Betalning

Betalning debiteras mot faktura.

Beslut om NSVAs avgifter för kopiering eller avskrifter av allmänna handlingar har tagits av NSVAs styrelse, protokoll 1:2019, 2019-03-14.