VA-teknik Södra

VA-teknik Södra

NSVA ingår sedan 2012 i VA-teknik Södra tillsammans med VA SYD, Gryaab AB, VA-teknik vid Lunds tekniska högskola och Vattenmiljöteknik vid Chalmers tekniska högskola. VA-teknik Södra är ett av fem kluster som stöttas av branschorganisationen Svenskt Vatten.

VA-teknik Södra är ett projektprogram inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige. Fokus för verksamheten ligger på avancerad avloppsvattenrening och dagvattenhantering. Syftet är att genom programmet kunna stärka forskning, utveckling och utbildning inom dessa områden.

För NSVA betyder detta stora möjligheter. Genom samarbetet inom VA-teknik Södra kan större FoU-projekt bedrivas samtidigt som vi får möjlighet att påverka och ta del av den utveckling som sker inom avloppsvattenrening och dagvattenhantering.