Sweden Water Research

Sweden Water Research

NSVA bedriver forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med Sydvatten och VA SYD i det gemensamma FoU-bolaget Sweden Water Research AB.

Genom att samla våra kompetenser i ett gemensamt forskningsbolag kan vi bättre möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. I Sweden Water Research arbetar vi tillsammans för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och bredda våra kunskaper. Verksamheten finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget.

Sweden Water Research AB ska bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Den kanske viktigaste utmaningen som vattentjänstbranschen står inför är klimatanpassningen. Vi behöver samla och mer aktivt sprida kunnandet kring framgångsrika sätt att klimatanpassa vattentjänsterna. Exempel på områden som intresserar oss extra är avlopp och miljö, arbetsmiljö, dricksvatten, management och rörnät-/ledningsteknik.