4S Ledningsnät

4S Ledningsnät

NSVA ingår i gruppen 4S Ledningsnät som arbetar med samverkan inom ledningsnätsfrågor. 4S Ledningsnät, ska utveckla och sörja för att ledningsägare inom vatten- och avlopp får tillgång till en konkurrenskraftig stödfunktion inom metod- och materialval för nyläggning och reparation av ledningsnät.

En trend av ökande läckor på större PE-ledningar lade grunden till att en arbetsgrupp gick samman för att hitta en lösning på problemet. Så småningom ledde det till bildandet av 4S-gruppen. Övriga deltagare är Stockholm Vatten, Norrvatten, Göteborgs stad, MittSverige Vatten, Norrköping Vatten, Växjö, kommun med flera.

Effektivitet ska uppnås genom att etablering av ett gemensamt kunskapscentrum där medlemskommunerna ska få stöd, kompetens och påverkan inom metod- och materialvalsutvecklingen.

  • Samla erfarenheter av problem som uppstår på ledningsnätet.
  • Starta en dialog med branschorganisationer.
  • Sprida gruppens slutsatser till bransch­kollegor.
  • Skapa utvecklingsprocesser hos producenterna.