Så mycket kommer VA att kosta i Helsingborg och Åstorp nästa år

Så mycket kommer VA att kosta i Helsingborg och Åstorp nästa år

19 december, 2023

Under november och december beslutade kommunfullmäktige i Helsingborgs stad och Åstorps kommun om VA-taxan för 2024.

Från den 1 januari 2024 höjs avgifterna för vatten och avlopp i Helsingborgs stad och Åstorps kommun. Höjningarna beror på ett stort investeringsbehov och ökade driftkostnader. Driftkostnaderna har ökat på grund av stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror. Vi behöver också anpassa oss för att kunna möta nya tuffare miljökrav och klimatförändringar som längre torka och häftigare skyfall.

VA-taxan i Helsingborg 2024
Beslut togs av kommunfullmäktige den 12 december. Se prisexempel och läs mer om VA-taxan i Helsingborg 2024.

VA-taxan i Åstorp 2024
Beslut togs av kommunfullmäktige den 27 november. Se prisexempel och läs mer om VA-taxan i Åstorp 2024.

Läs mer om hur VA-taxan fungerar. 

Se vanliga frågor och svar. 

Tillbaka till nyheter