Faktureringen i Örkelljunga kommun återupptas

Faktureringen i Örkelljunga kommun återupptas

6 december, 2021

När NSVA tog över ansvaret för faktureringen i Örkelljunga kommun uppstod det fel i konverteringen mellan våra system. När felen upptäcktes hade det dessvärre redan hunnit gå ut två faktureringsomgångar. Faktureringen stoppades och ett omfattande korrigeringsarbete har gjorts. Från och med december kommer faktureringen återupptas i Örkelljunga kommun.

Detta har hänt

I konverteringen från Örkelljunga kommuns system till NSVAs hämtades inte alla mätarställningsuppgifter in rätt. Det upptäcktes också att en del kunder inte rapporterat in sin mätarställning på länge. Mätarställningen ligger till grund för den beräknade förbrukningen som kunden faktureras efter. Det innebär att den beräknade förbrukningen inte stämt med den verkliga förbrukningen. Mätarställningarna har nu reviderats efter ett omfattande arbete där alla uppgifter har gåtts igenom manuellt. De ingående och utgående mätarställningarna är nu rätt och uppdaterade enligt kundens senaste avläsning.

Fakturering återupptas under december

I fakturan som kommer ut under december har beräknade mätarställningar, faktiska mätaravläsningar och preliminära årsförbrukningar rättats. Om din verkliga förbrukning skiljer sig mycket från din beräknade, kan det tyvärr bli stora avräkningar. Läs mer om hur du förstår fakturan.

Som en extra försiktighetsåtgärd har vi valt att stoppa fakturor som fortsatt behöver en extra manuell kontroll. Dessa kommer vi att gå igenom ytterligare en gång. Har du inte fått din faktura i början på december beror det på att den är stoppad. Den kommer att komma senare när vi har gjort den extra kontrollen.

Alla frågor besvaras

Har du frågor om din faktura är du välkommen att kontakta oss. Vi kommer inte att ha möjlighet att ge dig ett svar på en gång. Men vi kommer succesivt att besvara alla frågor som kommit in till oss.

Tänk på att läsa av vattenmätaren regelbundet

Tänk på att det är viktigt att regelbundet läsa av vattenmätaren och rapportera in mätarställningen till NSVA. Vi rekommenderar att du gör det varje gång du får en faktura från oss. Då blir din beräknade förbrukning så nära din verkliga förbrukning som möjligt. Läs mer om att läsa av vattenmätaren.

Tillbaka till nyheter